Progress: 5%

Zəhmət olmazsa bizə yaşınzı deyin.

Zəhmət olmazsa bizə cinsinizi deyin.

Zəhmət olmazsa bizə hazırkı ailə vəziyyətinizi deyin.

Zəhmət olmazsa bizə milliyyətinizi deyin.

Zəhmət olmazsa bizə qardaş və bacılarınızın sayını deyin.

Övladınız varmı?

Zəhmət olmazsa aşağıdakı fikirlərə öz münasibətinizi qeyd edin:

  •  

Nə qədər payı olduğunu düşünürsünüz ...

(Zəhmət olmazsa % ilə qiymətləndirin.)

Zəhmət olmazsa aşağıdakı fikirlərlə nə dərəcədə razı olduğunuzu qeyd edin.

  •