Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta

 

Miten rikoksentorjuntatoimet onnistuvat vähentämään rikollisuutta tai lisäämään turvallisuutta? Tämä voidaan tietää vain tutkimuksen avulla. Tämä tietokannan tarkoituksena on koostaa kotimainen rikoksentorjunnan arviointitutkimus yhteen tietokantaan. Tietokanta sisältää enemmän tietoa kuin pelkkä kirjallisuusluettelo. Se kuvaa arvioidun toimenpiteen, arvioinnin tutkimusasetelman ja arvioinnin tuloksen.

Tietokannan tavoitteena on helpottaa arviointitiedon käyttöä ja koostamista. Käyttäjä voi sen avulla selvittää, onko toimenpidettä arvioitu maassamme, ja jos on, mikä on ollut tulos. Tietokanta pyrkii myös tukemaan arviointitutkimuksen asemaa, arvostusta ja näkyvyyttä osana kokeilukulttuurin kehittämistä.

Tietokanta kattaa julkaistut tutkimukset, selvitykset ja hyväksytyt opinnäytteet, joissa on empiirisesti arvioitu Suomessa toteutettu rikoksentorjunnallinen toimenpide. Kyseessä voi olla rikospelkojen vähentäminen/turvallisuuden tunteen lisääminen, tai rikollisuuden vähentäminen/ehkäisy. Tietokanta perustuu rikoksentorjunnan laajaan hahmottamiseen. Arvioidut toimenpiteet voivat vaihdella esimerkiksi tilannetorjunnasta, sosiaalisesta preventiosta ja vankien kuntouttamisesta julkisen tilan valvontaan ja virallisten sanktioiden (rangaistusten) muutoksiin.

Kunkin arviointitutkimuksen julkaisun kirjoittaja, tai yksi kirjoittajista, vie omaa tutkimustaan koskevat tiedot tietokantaan. Kantaan perustuva taulukko asetetaan vapaasti saataville Rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaoston verkkosivulle, kun tietokantaan on kertynyt riittävästi tutkimuksia. Huomaathan, että syöttämällä tietoja hyväksyt niiden julkaisemisen mainitulla verkkosivulla. Älä syötä tietoja, jotka voivat loukata tutkittujen etuja tai aiheuttaa heidän tunnistamisensa. Huomaa, että tietokantaan tulee syöttää kuitenkin tietoja antavan tutkijan nimi ja sähköpostiosoite.

Arviointitutkimuksella tarkoitetaan tässä tutkimusta, jossa on empiirisesti kuvattu toimenpidettä (prosessiarvio) tai arvioitu sen vaikuttavuutta rikollisuuteen tai turvallisuuskokemukseen. Empiirinen aineisto voi olla joko oma primaariaineisto tai muiden tekemistä tutkimuksista koostuva aineisto (systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit).

Huomaathan, että lomakkeeseen tulee merkitä tutkimusjulkaisun täydelliset tiedot. Opinnäytteiden osalta tietokantaan kirjaamisen edellytys on, että opinnäyte on kokonaisuudessaan saatavilla sähköisenä versiona (tietokantaan tulee kirjata tällöin linkki, josta opinnäytetyö avautuu).

Eräitä rajatapauksia:

Älä kirjaa tietokantaan arviointitutkimuksia, jos arvioidulla toimenpiteellä on pyritty:

- vähentämään alkoholin laillista saatavuutta tai laillista käyttöä, mukaan lukien liikakäyttö ongelmineen

- vähentämään itsemurhia tai itsetuhoisuutta

- vähentämään ilmiötä, joka muun tutkimuksen perusteella voidaan arvioida rikollisuuden riskitekijäksi (esimerkiksi alkoholin saatavuus/käyttö tai köyhyys), jos arvioinnissa ei ole empiirisesti mitattu rikollisuusvastetta tai turvallisuuskokemusvastetta

 

Kirjaa tietokantaan arviointitutkimus, jos arvioidulla toimenpiteellä on pyritty

- vähentämään alkoholiin liittyviä laittomia tekoja (esimerkiksi arviointi, jonka kohteena on ollut toimenpide, jossa halutaan vähentää alkoholin myyntiä tai välittämistä alaikäiselle, voidaan kirjata)

- vähentämään huumeiden käyttöä, saatavuutta tai haittoja

- vähentämään järjestyslaissa tai alkoholilaissa kiellettyjä tekoja

- vähentämään koulun sääntöjen rikkomista (esimerkiksi luvaton poissaolo koulusta, tai kiusaaminen riippumatta siitä, täyttävätkö teot rikostunnusmerkistöjä)

- vähentämään aggressiivista käyttäytymistä myös asetelmissa, jossa aggressiovaste ei välttämättä täytä lainsäädännön rikostunnusmerkistöjä; voit esim. sisällyttää sellaisten toimenpiteiden arvioinnit, jolla on pyritty vähentämään vihapuhetta, väkivaltaista ääriajattelua tai radikalisoitumista

- vähentämään sellaista ilmiötä, jota pidetään rikollisuuden riskitekijänä (esimerkiksi alkoholin saatavuus/käyttö tai köyhyys), jos arvioinnissa on empiirisesti mitattu rikosvastetta tai turvallisuuskokemusvastetta

- vähentämään rikollisuudelle suotuisia asenteita

Systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit:

- Kirjaa suomalaisessa instituutiossa tehty katsaus, vaikka se perustuisi vain ulkomaiseen tutkimukseen. Substanssikriteerit ovat samat kuin yksittäisten primaaritutkimusten kohdalla.


Jos olet epävarma, kuuluuko tutkimuksesi tietokannan piiriin, tai onko se kuvaileva prosessiarvio vai vaikuttavuustutkimus, ota yhteyttä: janne.kivivuori@helsinki.fi


Tietokanta ei lähetä automaattivastausta. Mikäli haluat varmistua tallennuksesi onnistumisesta, ota yhteyttä: anna.raeste@helsinki.fi.

 

Lisätietoa tietokannasta:

Janne Kivivuori, RTN tutkimusjaoston puheenjohtaja, janne.kivivuori@helsinki.fi

Markus Alanko, erikoissuunnittelija, RTN, markus.alanko@om.fi

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste:

Markus Alanko, erikoissuunnittelija, RTN, markus.alanko@om.fi